Handelsbetingelser

1. ACCEPT AF VILKÅR
1.1 Nærværende vilkår tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer vilkår” i forbindelse med køb af adgang til Strafferet Recall

2. VARIGHED OG FAKTURERING
2.1 Adgang til Strafferet Recall træder i kraft straks ved køb og gælder i 10 måneder.
2.2 I medfør af Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13 fraskriver køber sig fortrydelsesret.

3. OMFANG OG ANVENDELSE
3.1 Adgangen til at anvende Strafferet Recall gælder udelukkende for køber. Køber er således ikke berettiget til at overdrage adgangen til Strafferet Recall til tredjemand, hverken helt eller delvist.

4. PRIS
4.1 Prisen for adgang til Strafferet Recall er kr. 500.

5. DRIFTSSTABILITET
5.1 Strafferet Recall tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Strafferet Recalls kontrol.
5.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Strafferet Recall at genskabe normal drift hurtigst muligt.

6. ÆNDRINGER
6.1 Strafferet Recall er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af applikationen samt berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af applikationen.

7. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
7.1 Strafferet Recall og information der afgives fra applikationen er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører Strafferet Recall.
7.2 Der sker således ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til køber.

8. TVISTER
8.1 Disse vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist der udspringer af købet skal behandles ved Københavns Byret.

9. GYLDIGHED
9.1 Nærværende vilkår er gyldige fra 01-01-2018.